Czym jest protokół SSH i jak się z nim połączyć? Logowanie przez SSH

Czym jest protokół SSH i jak się z nim połączyć? Logowanie przez SSH

Protokół SSH jest stosowany w sieciach TCP/IP. Jego funkcją jest bezpośrednie zarządzanie serwerem i łączenie się z nim zdalnie. Odpowiadając na pytanie: co to jest SSH?, należy wspomnieć, że na jego bazie powstały inne bezpieczne protokoły plików, np. SFTP. Dostęp SSH umożliwia między innymi:

  • Łączenie się z serwerem zdalnym i dostęp do jego systemu,
  • Zarządzanie serwerem,
  • Tworzenie i przenoszenie plików oraz katalogów,
  • Zmianę uprawnień do plików,
  • Pakowanie archiw.

Operacje można wykonywać, wpisując odpowiednie polecenia. Dostęp do powłoki systemowej SSH jest możliwy m.in. poprzez hosting SSH, a także serwery VPS oraz te dedykowane. W przypadku kont hostingowych wiąże się to z pewnymi limitami – nie można np. instalować nowych narzędzi.

Do używania SSH w przypadku kont hostingowych konieczne jest wygenerowanie dwóch kluczy. Chodzi tutaj o klucz publiczny SSH i prywatny. Za ich pomocą odbywa się autoryzacja serwera. Publiczny klucz jest umieszczany na serwerze, z którym będziemy się łączyć, za to prywatny – na tym urządzeniu, z którego się łączymy. Najbezpieczniejszą opcją jest generowanie kluczy SSH osobno dla każdego serwera i komputera.

Logowanie przez SSH będzie uzależnione od tego, z jakiego systemu korzystamy. W przypadku systemu Windows wymagane jest posiadanie zainstalowanego klienta SSH, np. darmowej aplikacji PuTTY. W polu „Host name (or IP adress)” należy podać adres IP serwera, zaznaczyć „Connection type” jako SSH, wpisać numer portu (domyślny to 22) i kliknąć Open. Następnie możemy już logować się do serwera. Login i hasło uzyskamy z e-maila informującego o jego aktywacji (od firmy hostingowej, z której usług korzystamy). Warto pamiętać, że PuTTY pozwala na zapisywanie każdej sesji i ustawień – dzięki temu nie trzeba wpisywać ich za każdym razem na nowo.

Logowanie SSH dla użytkowników systemów Linux i MacOS jest nieco łatwiejsze. Większość dystrybucji posiada potrzebne do tego narzędzie w standardzie, nie trzeba więc instalować dodatkowych aplikacji. Jeżeli jednak tak nie jest, uzyskamy dostęp do protokołu SSH, instalując dedykowany pakiet narzędzi OpenSSH. Gdy już możemy z niego korzystać, otwieramy konsolę i wpisujemy polecenie: ssh login@adres_serwera. Login to nazwa użytkownika, za to adresem serwera będzie albo adres IP, albo adres podpiętej domeny. Następnie należy zatwierdzić całość przyciskiem Enter. Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o dodanie wybranego hosta do znanych hostów (ich lista będzie dostępna w pliku ~/.ssh/known_hosts).