Błąd HTTP 501

Błąd HTTP 501

Działanie przeglądarki internetowej opiera się na jej komunikacji z serwerem. Niestety może zdarzyć się sytuacja, w której przeglądarka, zamiast wyświetlić nam zawartość witryny, pokazuje kod błędu HTTP. Istnieje wiele znanych błędów, a jednym z nich jest błąd 501 (Not Implemented). Czym dokładnie jest oraz jak się go pozbyć? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Błąd serwera 501 – co oznacza?

Wyświetlający się błąd 501 (Not Implemented) oznacza, że żądanie nie zostało zrealizowane przez serwer. Wskazuje, że serwer przyjął żądanie, jednak nie obsługuje wykorzystanej metody HTTP lub nie rozpoznał typu żądania. Okazuje się, że tak jak wiele innych błędów HTTP, nie wskazuje jasno przyczyn wyświetlanego komunikatu, dlatego na rozwiązanie problemu trzeba znaleźć odpowiedni sposób. Najczęściej błąd 501 jest wynikiem nieprawidłowości w aktualizacji do nieodpowiedniej wersji oprogramowania bądź blokady przekroczenia limitu. Zdarza się, że winny jest serwer, który jest skonfigurowany w nieodpowiedni sposób. Nie rozpoznaje HTTP, bądź nie jest w stanie poprawnie go obsłużyć, co objawia się komunikatem o błędzie serwera 501. Czasem warto skontaktować się z firmą hostingową, która mogła popełnić błąd przy konfigurowaniu strony. Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na pozbycie się błędu 501, o których poniżej.

Błąd 501 – odświeżenie strony lub zmiana przeglądarki

Błąd 501 może być wynikiem złej komunikacji między serwerem a przeglądarką. Takie problemy mogą być tymczasowe, stąd warto odczekać kilka chwili i spróbować odświeżyć stronę czy załadować ją ponownie. Prostym sposobem na sprawdzenie działania strony jest wczytanie jej w innej przeglądarce. Można spróbować także wyczyścić dane przeglądarki internetowej w plikach lokalnych, które mogą zostać przeładowane cyklicznie zapisującymi się danymi, co ograniczy możliwość korzystania z witryny. W tej sytuacji dobrze wyczyścić dane przeglądania i pliki cookies.

Błąd serwera 501 – ustawienia proxy i hosting

Może zdarzyć się sytuacja, w której błąd serwera 501 związany jest z wykorzystywaniem serwera proxy. W tej sytuacji można wyłączyć i przywrócić domyślne ustawienia proxy. Wystarczy odnaleźć ustawienia serwera i wyłączyć opcję jego użytkowania. Po zapisaniu zmian konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, włączenie obsługiwanej przeglądarki i zweryfikowanie czy problem z błędem 501 nadal występuje. Ostatnim sposobem na rozwiązanie problemów z błędem 501 jest weryfikacja hostingu. Na początek warto zorientować się, czy zostały uregulowane wszystkie koszty związane z zakupem hostingu na kolejny okres rozliczeniowy, czy nie przekroczono limitów oraz, czy wykonano odpowiednie aktualizacje oprogramowania. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, warto skontaktować się z doświadczonym programistą, który sprawnie zweryfikuje problem i znajdzie odpowiedni sposób na jego eliminację.

5/5 - (1 vote)