Jak połączyć się z serwerem FTP przez przeglądarkę?

Jak połączyć się z serwerem FTP przez przeglądarkę?

FTP to protokół umożliwiający nawiązywanie połączenia pomiędzy komputerem a serwerem w celu przesyłania plików. Podgląd do zawartości serwera uzyskuje się również z poziomu przeglądarki internetowej. Można zrobić to np. za pomocą Google Chrome czy Mozilla FireFox.  Jednak trzeba mieć na uwadze, że korzystając z takiego rozwiązania zyskuje się wyłącznie możliwość podglądu i pobierania zawartości serwera. Niemożliwe jest za to przesyłane nowych plików. W tym celu konieczne będzie posiadanie klienta FTP, np. FileZilla czy Total Commander, albo skorzystanie z WebFTP.

Jak połączyć się z FTP za pośrednictwem przeglądarki internetowej? Wpisując swoje dane w jeden z następujących sposobów:

1.   ftp://login:hasło@nazwa_serwera

2.   lub ftp://login@nazwa_serwera

3.   ftp://nazwa_serwera

Łączenie się przez przeglądarkę, a WebFTP. Różnice

Oczywiście w miejsca: „login”, „hasło”, „nazwa serwera” należy wpisać dane do logowania, które otrzymaliśmy w mailu od firmy hostingowej. Znajdziemy je również w panelu administracyjnym. Serwer FTP można otworzyć online także za pomocą WebFTP, czyli narzędzia FTP dostępnego w panelu klienta. Opcja ta pozwala nie tylko na sam podgląd, ale również na przesyłanie plików na serwer. Jak znaleźć dostęp do WebFTP? Wchodząc w „usługi www” w panelu administracyjnym należy wybrać serwer i uruchomić WebFTP (opcje FTP). 

Każdy z tych sposobów logowania online stanowi bardzo wygodne, bezpieczne rozwiązanie, niewymagające instalowania dodatkowych programów i narzędzi. Dlatego jeżeli zależy nam wyłącznie na podglądzie plików, wystarczy zalogować się za pośrednictwem przeglądarki, za to gdy celem jest wysyłanie plików na serwer – skorzystać z WebFTP w panelu klienta. 

5/5 - (2 votes)