Kody odpowiedzi HTTP – najczęstsze błędy serwera

Kody odpowiedzi HTTP – najczęstsze błędy serwera

Kody odpowiedzi HTTP pojawiają się wtedy, gdy strona nie wyświetla się poprawnie. Wówczas generowana jest notatka przeglądarki wykazująca błąd serwera, czasem zaopatrzona w obrazek. Warto mieć świadomość, o czym informują nas poszczególne komunikaty, określane fachowo jako kody odpowiedzi http. Z ich pomocą dowiemy się, co stanowi główną przyczynę występujących problemów.

Warto tutaj zaznaczyć, że kody odpowiedzi nie sygnalizują wyłącznie błędów. Pojawiają się za każdym razem, gdy przeglądarka wejdzie w interakcję z serwerem, dlatego niektóre z nich mogą oznaczać coś pozytywnego. Wiedza o znaczeniu poszczególnych kodów jest przydatna zwłaszcza dla właścicieli stron. Takie komunikaty zdecydowanie ułatwiają oraz przyspieszają ich reakcję, oraz skuteczne diagnozowanie i naprawianie błędów. Za ich pośrednictwem serwer samoistnie informuje nas o tym, co nie działa i jaka może być tego przyczyna.

Kody dzielimy na 5 podstawowych rodzajów: 100 – informacyjne (żądanie przeglądarki jest przetwarzane/kontynuowane); 200 – kody powodzenia (wyskakują, jeżeli serwer z powodzeniem odebrał i przetworzył żądanie); 300 – przekierowujące (informacja, że zastąpiono daną zawartość konkretnym, wymaganym zasobem); 400 – błędy klienta (problemy z przetworzeniem i realizacją żądania); kody błędu 500 – sygnalizują błędy występujące w obrębie samego serwera.

Wszystkie kody, których jest łącznie około 40, mają swoje własne znaczenie. Niektóre z nich spotyka się zdecydowanie częściej od innych i są to głównie:

Błąd 404 – informuje o odwołaniu do nieistniejącego pliku lub lokalizacji. Co oznacza błąd 404? Świadczy o tym, że przeglądarka komunikuje się z serwerem, jednak nie może przetworzyć jej żądania, gdyż nie znajduje danego pliku lub jest on niewłaściwie skonfigurowany. Dodatkowo nie posiada informacji, czy dany zasób był kiedykolwiek dostępny. Problem może leżeć po stronie serwera lub użytkownika.

Wiedząc, co to jest błąd 404, szybko zauważymy, że jego występowanie może mieć bezpośredni wpływ na SEO strony internetowej i ograniczenie ruchu organicznego. Zwiększa również wartość współczynnika odrzuceń (odbiorcy szybko wychodzą z witryny, która nie odpowiada).

Błąd 404 – jak naprawić? Przede wszystkim trzeba likwidować tego typu problemy na bieżąco, regularnie. Najpierw odświeżamy stronę za pomocą Crtl+F5, później usuwamy pliki cookies i cache (pamięć podręczną), sprawdzamy też adres pod kątem literówek. Jeżeli to nie pomoże, należy zlokalizować wszystkie błędy 404 – wewnętrzne i zewnętrzne – występujące na stronie, np. za pomocą specjalnego narzędzia skanującego, wbudowanej funkcji programu, lub wyszukiwania manualnego.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka: podstrona została usunięta lub przeniesiona, moduł mod_rewrite może być wyłączony, na komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie blokujące dostęp (uszkodzenie pliku systemowego Hosts), Google zaindeksowały usunięte podstrony z naszej witryny www i nadal wyświetlają się użytkownikom, albo występują problemy z plikiem htaccess (wymagane będzie jego odtworzenie z kopii bezpieczeństwa) lub nie mamy uprawnień CHMOD (wówczas należy ustawić je poprawnie, zgodnie z używanym CMS).

Kolejny na naszej liście jest błąd 500, niestety dość trudny do naprawienia. Kod błędu 500 pojawia się wtedy, gdy występuje wewnętrzny błąd serwera, przez co żądany zasób nie może zostać dostarczony. Przyczyn może być wiele, ale zazwyczaj chodzi o niepoprawną wersję PHP, wadliwą wtyczkę, przeciążenie serwera, błąd w pliku htaccess, skrypcie, lub niewłaściwe ustawienie poziomu dostępu do plików.

Błąd http 500 – jak naprawić? Ze względu na dużo możliwych przyczyn, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedynym rozwiązaniem jest spędzenie dłuższego czasu na szczegółowym diagnozowaniu problemu i określeniu, który konkretny fragment kodu zawiera błędy. Warto stworzyć przed tym kopię zapasową plików.

Kolejne dwa, często występujące komunikaty to:

Błąd 502 – czyli niepoprawna odpowiedź z innego serwera. Oznacza to, że żądanie trwało zbyt długo, przez co połączenie musiało zostać zerwane.

Błąd 504 – pojawia się, gdy żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ serwer przekroczył limit czasu oczekiwania na odpowiedź z drugiego serwera. Aby rozwiązać problem, warto np. sprawdzić problemy w łączności z serwerem, przesłać dziennik logów do firmy hostingowej, z której usług korzystamy, lub naprawić konfigurację zapory sieciowej.

5/5 - (1 vote)