O nas

Sprint S.A. - Czołowy integrator systemów IT w Polsce

SPRINT S.A.

Sprint jest wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju działającym od 1988 roku. Firma łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi, co lokuje ją w segmencie szybko rozwijających się spółek najnowszych technologii.
Siedziba główna firmy mieści się w Olsztynie, zaś oddziały w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. Firma jest gotowa realizować usługi na terenie zarówno całego kraju, jak również Europy.

GRUPA SPRINT S.A.

Grupa Sprint S.A. skupia spółki działające na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym, wśród których, znajdują się firmy: Sprint S.A, Cel-R sp. z o.o., Telekom Usługi S.A. i Internet Service sp. z o.o. Grupa Sprint zatrudnia obecnie około 600 pracowników.

GWARANCJA JAKOŚCI RAPIDDC

Firma gwarantuje wykonawstwo prac na najwyższym poziomie, o czym świadczą posiadane kompetencje: certyfikat ISO 9001, certyfikat natowskiego systemu zarządzania jakością AQAP 2110, certyfikat NATO AQAP 2210 dotyczący jakości oprogramowania, certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Firma gwarantuje wykonawstwo prac na najwyższym poziomie, o czym świadczą posiadane kompetencje: system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, system zarządzania środowiskowego ISO 14001, certyfikat ISO 9001, certyfikat natowskiego systemu zarządzania jakością AQAP 2110, certyfikat NATO AQAP 2210 dotyczący jakości oprogramowania, certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).
Jako jedni z nielicznych otrzymaliśmy wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE. Posiadamy koncesje MSWiA i rekomendację MON w zakresie projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia.

CENTRUM PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH RAPIDDC

Najwyższe bezpieczeństwo i ochrona danych. Nowoczesne centrum przechowywania i przetwarzania danych, oferujące usługi dla administracji, edukacji i sektora biznesowego Serwery wirtualne, serwery dedykowane, kolokacja, hosting oraz specjalistyczne usługi IT z 24 godzinym wsparciem technicznym.

NOWOCZESNE CENTRUM DANYCH RAPIDDC

W 2018 roku powstała druga nasza marka Rapiddc jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku IT. Nasza infrastruktura oparta jest o rozwiązania rodzimego produktu tj. Sprint Data Center. SDC to powstałe w 2010 roku własne centrum danych – zaprojektowane i zbudowane od podstaw przez Sprint S.A. Powstało ono z uwagi na rosnące znaczenie usług chmurowych, podnoszenie własnych standardów bezpieczeństwa oraz poszerzenie usług oferowanych naszym Klientom. Obiekt posiada najnowocześniejsze systemy dozoru i kontroli dostępu, niezależne systemy zasilania i 24h wsparcie techniczne Państwa serwerów. Sprint Data Center to jedyne w północno-wschodniej Polsce nowoczesne centrum przechowywania i przetwarzania danych. Jest to technologiczna wizytówka Warmii i Mazur, nagrodzona prestiżową nagrodą dla najlepszych produktów i usług regionu.
Nasze centrum zostało stworzone jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie bezpieczeństwa i dostępności do informacji, które w dobie informatyzacji stanowią klucz do sukcesu każdej firmy i instytucji. Oferujemy bezpieczeństwo danych, niezawodny dostęp i wsparcie techniczne 24h na dobę. Naszymi Klientami są najważniejsze instytucje państwowe, lokalne samorządy oraz największe firmy przemysłowe. Firma zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień i nagród za wdrożenia realizowane na terenie całego kraju.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

• Sektor Wysokiej Mocy - wydzielona strefa dla serwerów typu blade z dodatkowym system chłodzenia podłogowego,
• własna stacja transformatorowa SN
• agregat prądotwórczy (1000KM / 700 kVA), pracujący w trybie pracy 24 godzinnej,
• szybki i bezpieczny dostęp do sieci zapewniają trzy niezależne łącza światłowodowe,
• status LIR i niezależna adresacja IP przyznana bezpośrednio z RIPE,
• redundantny system klimatyzacji z kontrolą temperatury i wilgotności,
• niepalna podłoga techniczna o dopusz¬czalnej obciążalności 2500 kg/m2,
• system wczesnej detekcji pożaru typu VESDA, gaszenie aerozolem,
• 24-godzinny nadzór osobowy, monitoring wizyjny z profesjonalnym systemem rejestracji danych
• wszystkie wizyty podlegają obligatoryjne¬mu systemowi kontroli,
• system detekcji włamań IDS/IPS,
• profesjonalne rozwiązania chroniące przed atakami DDoS.

NAJWYŻSZE STANDARDY ZABEZPIECZEŃ

Sprint Data Center zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych przy budowie obiektów klasy Data Center.

OCHRONA OBIEKTU I SERWEROWNI

Obiekt chroniony jest stałą, całodobową kontrolą pracowników ochrony oraz 24h monitoringiem wizyjnym z pełnym zapisem wydarzeń. Dostęp do pomieszczeń nadzoruje nowoczesny system dostępowy z pełną rejestracją wizyt.
Wejście do sali operacyjnej zawsze odbywa się w asyście personelu technicznego SDC. Personel techniczny Klienta może korzystać z pomieszczenia pracy czasowej, wyposażonego w szybkie łącza internetowe.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Serwery Klientów instalowane są w pomieszczeniu z systemem klimatyzacji precyzyjnej. Zapewnia ona optymalną temperaturę na poziomie 23°C ± 2°C oraz wilgotność powietrza na poziomie 50 rH% ± 10%. Niepalna podłoga techniczna umożliwia szybki dostęp do wszystkich instalacji obiektu a jej dopuszczalna obciążalność wynosi aż 2500 kg/m2.
Pracę centrum zabezpiecza własna stacja transformatorowa, dwutorowy system zasilania, zasilacze bezprzerwowe UPS oraz przemysłowy agregat prądotwórczy o mocy 1000 KM przystosowany do pracy ciągłej. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa system wczesnej detekcji pożaru typu VESDA. Ewentualny pożar gaszony jest systemem aerozolowym obojętnym dla sprzętu elektronicznego.

RAPIDDC.pl - Sprint S.A.

Sprint S.A. Olsztyn
ul.Jagiellonczyka 26, 10-062 Olsztyn
tel.(89)5221100, fax.(89)5221125

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz. Gosp. KRS
KRS 0000372363 / NIP 739-020-41-15
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł
Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 35 528 697,97 zł

Nasza lokalizacja

Tani hosting RAPID DC

od 3.33 PLN*
miesięcznie
od 9.60 PLN*
miesięcznie
od 19.99 PLN*
miesięcznie
od 55.00 PLN*
za rok
od 10 PLN*
za rok

* Podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.