Polityka prywatności

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych każdego Klienta.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

W celu ochrony prywatności i praw naszych klientów stosujemy politykę prywatności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dot. użytkowników i klientów rapiddc.pl, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma Sprint S.A. Firma Sprint S.A. podjęła działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Poniższe zapisy są zbiorem zasad gromadzenia i przetwarzania informacji danych o obsługiwanych klientach i przechowywanych danych użytkowników.

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.

dane osobowe zbierane i przechowywane tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez SPRINT S.A. usług na rzecz obsługiwanych klientów rapiddc.pl

W zakresie danych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
- imię i nazwisko,
- adresy e-mail,
- adresu zamieszkania,
- dane statystyczne.

w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:
- adres
- numer identyfikacji podatkowej NIP
- numer REGON
- zaświadczenie KRS

Podanie danych osobowych ma w każdym przypadku charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług.

Informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych:

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem co najmniej 128-bitowym.Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Brak udostępniania danych osobowych innym podmiotom.

Przechowywane i przetwarzane dane osobowe, nie są w żaden sposób przekazywane ani ujawniane jakimkolwiek podmiotom czy osobom trzecim, poza przypadkami skierowania do "SPRINT" S.A. stosowanego żądania przez uprawniony podmiot działający w ramach przepisów prawa. Jedynym dysponentem danych pozostaje SPRINT S.A.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

Każdy z użytkowników i klientów, ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych samodzielnie o ile jest to możliwe przy danej usłudze bądź to za pośrednictwem i przy wsparciu pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie danych. Po rozwiązaniu lub zakończeniu trwania umowy wiążącej obie strony, w tym pełnym rozliczeniu warunków umowy, dane użytkownika zostają usunięte. Sprint S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników i klientów SPRINT S.A. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Definicje:

1. Administrator - firma Sprint S.A., z siedzibą w Olsztynie (10-062) ul. Jagiellończyka 26,
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie rapiddc.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystanych cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies wykorzystywane przez Administratora są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 • 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • 1.1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • 1.1.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • 1.1.2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • 1.2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  • 1.3. Konfiguracji serwisu
   • 1.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   • 1.3.2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   • 1.3.3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
   • 1.3.4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • 1.3.5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
 • 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • 2.1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • 2.1.1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.