FAQ

RapidBOX jako dodatkowy dysk dla VPS

Poniższy poradnik ma na celu pokazanie prostego sposobu na użycie Twojej prywatnej przestrzeni w chmurze - RapidBOX jako dodatkowego zasobu dyskowego dla usługi VPS SSD oraz VPS NVMe

Na potrzeby poradnika zakładamy, że RapidBOX będzie używany przez zwykłego użytkownika systemowego.
Polecenia, które muszą być użyte jako root (lub z użyciem sudo), są oznaczone znakiem '#' na początku linijki.
Polecenia wykonywane z poziomu zwykłego użytkownika zaczynają się od '$'.

Potrzebny nam będzie davfs2 - narzędzie, które pozwoli nam podpiąć zdalny zasób niczym dysk lokalny.

Instalujemy zatem wymagane oprogramowanie. W systemie Linux Debian 11 używamy polecenia:

# apt-get install davfs2

Podczas instalacji ukaże się komunikat pytający "Should unprivileged users be allowed to mount WebDAV resources?" Nasz udział sieciowy ma być podpinany przez użytkownika o standardowych uprawnieniach, należy więc wybrać opcję "yes".

Nastęnie należy utworzyć utworzyć punkt, w którym zamontujemy udział:

# mkdir /mnt/rapidbox

Dobrze by było, żeby przestrzeń RapidBOXa automatycznie była podpinana podczas uruchamianiu systemu. Możemy to osiągnąć poprzez dopisanie odpowiedniej linijki do pliku /etc/fstab. Będzie nam potrzebny adres naszego RapidBOXa. Standardowo jest on tworzony według następującego schematu:

https://rapidbox.rapiddc.pl/remote.php/dav/files/LoginDoUslugiRapidBOX/

Aktualny adres swojego konta można sprawdzić po zalogowaniu się do usługi, wybierając 'Ustawienia': RapidBOX

Po ustaleniu adresu usługi, ulubionym edytorem edytujemy plik /etc/fstab:

# nano /etc/fstab
i dopisujemy do niego następującą treść:
https://rapidbox.rapiddc.pl/remote.php/dav/files/LoginDoUslugiRapidBOX/ /mnt/rapidbox davfs _netdev,user,rw,auto,uid=login_uzytkownika_systemowego,gid=grupa_uzytkownika_systemowego 0 0

Jeżeli udział ma się automatycznie podpinać i nie wymagać za każdym razem ręcznego wpisywania haseł, to należy login i hasło dodać do pliku /etc/davfs2/secrets. Otwieramy zatem ten plik edytorem:

# nano /etc/davfs2/secrets
i dopisujemy na końcu następującą linijkę:
/mnt/rapidbox LoginDoUslugiRapidBOX HasloDoUslugiRapidBOX

Aby Użytkownik systemu (inny niż root) mógł zamontować naszego RapidBoxa, musi być on dodany do grupy davfs2. Należy więc wydać polecenie:

# usermod -a -G davfs2 login_uzytkownika_systemowego

Po wykonaniu wszystkich kroków logujemy się na konto zwykłego użytkownika i montujemy wcześniej skonfigurowany zasób:

$ mount /mnt/rapidbox
Zasób powinien się poprawnie zamontować i być dostępny z poziomu VPSa.

Uwaga! Należy pamiętać, że ruch sieciowy wygenerowany przez transfer danych z/do RapidBOXa wlicza się do ogólnego zużycia transferu przez VPSa!

Tani hosting RAPID DC

od 3.33 PLN*
miesięcznie
od 9.60 PLN*
miesięcznie
od 19.99 PLN*
miesięcznie
od 55.00 PLN*
za rok
od 10 PLN*
za rok

* Podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.