Pozostałe

Dodatkowe adresy IPv4 - Serwer Dedykowany
Powierzchnia pod backup FTP
Dodatkowy port LAN 1GbE
Dodatkowe adresy IPv6 - Serwer Dedykowany
Godzina pracy technika w niestandardowym czasie
Godzina pracy technika w standardowym czasie
Cesja umowy

Przeniesienie usług z/na konto firmowe/osoby fizycznej z zachowaniem ciągłości świadczenia usług i opłaconego okresu

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Przygotowanie i wysyłka papierowej umowy powierzenia danych do klienta

Tranzyt systemu autonomicznego klienta (sesja BGP)