Pozostałe

Godzina pracy technika w niestandardowym czasie
Godzina pracy technika w standardowym czasie
Cesja umowy

Przeniesienie usług z/na konto firmowe/osoby fizycznej z zachowaniem ciągłości świadczenia usług i opłaconego okresu

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Przygotowanie i wysyłka papierowej umowy powierzenia danych do klienta

Tranzyt systemu autonomicznego klienta (sesja BGP)